Įmonė vykdo projektą „UAB „Cherry TEAM“ e-komercijos projektas“ (projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0151), kurio metu sukuriama interneto svetainės elektroninė parduotuvė.

Statybų paslaugas teikianti įmonė UAB „Cherry TEAM“ planuoja sukurti interneto svetainės elektroninę parduotuvę su klientų savitarnos funkcija. Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą. E-komercijos modelio sistema klientams suteiks galimybę užsakyti įmonės paslaugas, stebėti savo užsakymus, jų statusą, terminus ir kita susijusią informaciją. E-komercijos modelio įgyvendinimas suteiks įmonei galimybę turėti klientų savitarnos funkciją.

Ženklas - lietuvių kalba

Daliniam projekto finansavimui gauta ES parama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioritetą „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektą dalinai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.