Paslaugų sutarties sąlygos ir taisyklės

2. SUTARTIES ESMĖ 2.1. Paslaugų aprašymas, atlikimo vieta, terminas bei kita informacija nepaminėta šioje sutartyje bus nurodyta PRIEDE Nr.1. 2.2. Teikėjas sutinka suteikti, o Klientas sutinka užsakyti ir sumokėti už paslaugas, nurodytas PRIEDE Nr.1. 2.3. Teikėjas turi teisę suteikti papildomas paslaugas nenumatytus šioje sutartyje, sudarant atskirus sutarimus, dėl terminų ir apmokėjimo sąlygų.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS 3.1. Atsiskaitymo suma bus nustatyta, įvertinus Teikėjo suteiktų paslaugų kiekį. Sutarties kaina, paslaugų vertė ir įkainis yra nurodyti PRIEDE Nr.1. 3.2. Už suteiktas paslaugas ar paslaugų etapą, Teikėjas turi Klientui įteikti arba išsiųsti el. Paštu sąskaitą faktūrą pagal nurodytus įkainius PRIEDE Nr.1. 3.3. Klientas pastebėjęs neatitikimus sąskaitoje faktūroje, turi pranešti Teikėjui ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. 3.4. Teikėjas, gavęs pranešimą apie sąskaitoje faktūroje esančius neatitikimus, turi juos ištaisyti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. 3.5. Klientas, neradęs neatitikimų, patvirtina sąskaitą faktūrą per dvi darbo dienas. Po dviejų darbo dienų dokumentai laikomi patvirtintais. 3.6. Klientas turi sumokėti už suteiktas paslaugas pagal Teikėjo pateiktą sąskaitą faktūrą per 2 (dvi) darbo dienas nuo jų patvirtinimo. 3.7. Klientui uždelsus apmokėti sąskaitą fakturą, skaičiuojami 0,03% delspinigiai nuo sąskaitos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

4. TEIKĖJAS ĮSIPAREIGOJA 4.1. Laiku ir kokybiškai suteikti paslaugas, išvardintas PRIEDE Nr. 1. 4.2. Užtikrinti, kad teikiamos paslaugos nepažeistų jokių taisyklių, turėtų leidimus ir atitiktų keliamus reikalavimus. 4.3. Vadovaudamasis Kliento užsakymu, savarankiškai organizuoti pirkimus prekių ir paslaugų iš tiekėjų, vykdytojų ir rangovų. 4.4. Informuoti savo darbuotojus, rangovus ir partnerius apie darbų saugos, sveikatos apsaugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.

5. KLIENTAS ĮSIPAREIGOJA 5.1. Pateikti visą priklausančią informaciją, nustatytus ir taikomus reikalavimus, objekto vietą, būtinus dokumentus, leidimus, draudimus ir projektus. 5.2. Suteikti žinoma informaciją Teikėjui apie esamus ir galimus rizikos veiksnius susijusius su šia sutartimi. 5.3. Tikrinti paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Teikėjo ir Teikėjo partnerių ūkinę komercinę veiklą. 5.4. Saugoti arba pašalinti duomenis ir turtą, susijusi ir nesusijusi su šia sutartimi, kad išvengti galimų nuostolių ir apgadinimų. 5.5. Sužinojęs apie įvykį, po kurio Teikėjo paslauga nebegali būti teikiama, informuoti Teikėją ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

6. SUTARTIES KONFIDENCIALUMAS 6.1. Teikėjas ir Klientas be leidimo, negali sudarinėti sutarčių su užsakovais, partneriais, darbuotojais ar trečiosiomis šalimis susijusiomis su šia sutartimi. 6.2. Sutartyje ir prieduose numatytos sąlygos, dokumentų ir informacijos pasikeitimai Sutarties pagrindu yra konfidencialūs ir negali būti be išankstinio tinkamo sutikimo atskleisti jokiai trečiajai šaliai, išskyrus savo auditorius ir/ar teisininkus, kurie yra įsipareigoję išlaikyti Konfidencialios informacijos slaptumą. Jeigu kuri nors vyriausybinė institucija ar teismas prašo ar reikalauja atskleisti kokią nors Konfidencialią informaciją pagal šią Sutartį, Sutariama, kad nedelsiant pateiks pranešimą apie tokį reikalavimą

7. BAIGIAMOS NUOSTATOS 7.1. Teikėjas ir Klientas privalo atskleisti žinomą informaciją ir aplinkybes, turinčios esminės reikšmės šios sutarties sudarymui ir tolimesniam vykdymui. 7.2. Tiek Teikėjas, tiek Klientas gali ir turi teisę nutraukti šią sutartį, jei nesilaikoma kurių nors šios sutarties sąlygų, įsipareigojimų ar konfidensialumo. 7.3. Jei Teikėjas ar Klientas be priežasties nutraukia sutartį, privalo sumokėti visas patirtas išlaidas. 7.4. Nesutarimai, kylantys dėl šios sutarties arba dėl kitų su šia sutartimi susijusių teisinių santykių, sprendžiami derybose. Tuo atveju, kai ginčų išspręsti nepavyksta per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami įstatymuose nustatyta tvarka. 7.5. Teikėjas ir Klientas susitaria, kad ši Sutartis sudaroma nuotoliniu būdu: elektroniniu paštu apsikeičia tuo pačiu pasirašytu ir nuskenuotu Sutarties egzemplioriumi (Klientas pasirašo sutartį ir skenuotą egzempliorių nusiunčia Teikėjui, Teikėjas gautą sutartį pasirašo ir vėl nuskenuotą nusiunčia Klientui). Tokiu būdu sudaryta ir pasirašyta Sutartis yra laikoma tinkamai sudaryta, teisiškai įpareigojanti ir galiojanti iki jos nutraukimo. 7.6. Sutartyje nurodytais kontaktais išsiųsta informacija, kurios forma yra registruoti laiškai ir/arba elektroniniai laiškai, yra laikoma įteikta tinkamai. Teikėjas su Klientu tvirtina, kad kontaktinė informacija yra teisinga ir gali būti keičiama informavus el. paštu arba rašytine forma. 7.7. Klientas patvirtina, kad susipažino su Privatumo politiką, kurią perskaitė www.griovikai.lt/privatumo-politika/ ir sutinka, kad asmens duomenys būtų saugojami duomenų bazėje. Klientas yra informuotos, kad bet kada gali atšaukti savo sutikimus pranešdamos apie tai el. paštu arba rašytine forma.

Darbo Pasiūlymaiinfo@siulaudarba.lt

Statybu Paslaugosinfo@statybosabc.lt

Griovimo Darbaiinfo@griovikai.lt

Interjeras ir Apdailainfo@apdailosabc.lt

Statyba Užsienyjeinfo@demolit.eu

Personalo Atrankainfo@lturecruit.lt

Darbo Pasiūlymaiinfo@siulaudarba.lt

Statybu Paslaugosinfo@statybosabc.lt

Griovimo Darbaiinfo@griovikai.lt

Interjeras ir Apdailainfo@apdailosabc.lt

Personalo Atrankainfo@lturecruit.lt

Statyba Užsienyjeinfo@demolit.eu

DARBO LAIKAS

REKVIZITAI

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis

8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
9:30 – 15:00
NEDIRBAME

Pavadinimas:
Įmonės kodas:
PVM kodas:
Adresas:
Bankas:
A. s.:
SWIFT | IBAN

UAB Cherry Team
302848519
LT100010255613
Taikos pr. 141b, Klaipėda, Lithuania
Swedbank
LT457300010145763571
HABALT22 | 7300

DARBO LAIKAS

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis

8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
9:30 – 15:00
NEDIRBAME

REKVIZITAI

Pavadinimas:
Įmonės kodas:
PVM kodas:
Adresas:
Bankas:
A. s.:
SWIFT | IBAN

UAB Cherry Team
302848519
LT100010255613
Taikos pr. 141b, Klaipėda, Lithuania
Swedbank
LT457300010145763571
HABALT22 | 7300

© 2019  Cherry team – Visos teisės saugomos.  Privatumo Politika