Įmonė sėkmingai įvykdė projektą „UAB „Cherry TEAM“ e-komercijos projektas“ (projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0151), kurio metu sukurta interneto svetainės elektroninė parduotuvė.

Statybų paslaugas teikianti įmonė UAB „Cherry TEAM“ sukūrė interneto svetainės elektroninę parduotuvę su klientų savitarnos funkcija. Pasiektas projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą. E-komercijos modelio sistema klientams suteikia galimybę užsakyti įmonės paslaugas, stebėti savo užsakymus, jų statusą, terminus ir kita susijusią informaciją. E-komercijos modelio įgyvendinimas suteikė įmonei galimybę turėti klientų savitarnos funkciją.

Ženklas - lietuvių kalba

Daliniam projekto finansavimui gauta ES parama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioritetą „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektą dalinai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas. Projekto biudžetas – 66700 Eur, gautas finansavimas (parama) – 50000 Eur.